Obec Vydrník

Objednávka

Tlačivá ku daňovým priznaniam

Identifikácia

Číslo objednávky:

Názov zmluvy: Záväzná objednávka

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: Inprost spol.s r.o.

Adresa dodávateľa: Smrečianska 29, Bratislava

IČO dodávateľa: 31363091

Predmet objednávky: Tlačivá ku daňovým priznaniam

Cena objednávky: 24.14 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr.Lucia Barabasová ( referentka OcÚ )

Dátumy

Dátum objednania: 19.12.2012

Datum zverejnenia: 04.04.2013

Dokumenty