Obec Vydrník

Objednávka

Kábel 530 m na prenos obecného rozhlasu

Identifikácia

Číslo objednávky: 02013/7

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: IN kom s.r.o.

Adresa dodávateľa: Cesta pod hradovou, 040 01 Košice

IČO dodávateľa: 36200361

Predmet objednávky: Kábel 530 m na prenos obecného rozhlasu

Cena objednávky: 689.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr.Darina Lesnická ( referentka samosprávy )

Dátumy

Dátum objednania: 25.04.2013

Datum zverejnenia: 10.07.2013

Dokumenty