Obec Vydrník

Objednávka

Objednanie príslušenstva na Chladič KONTAKT 40 : narážacia hlava, sanitačná hlava KOMBI a sanitačná hlava KORB

Identifikácia

Číslo objednávky: 02013/1

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: B.I.B. eurotechnika s.r.o.

Adresa dodávateľa: Vinohrady 1a, 940 01 Nové Zámky

IČO dodávateľa: 36535761

Predmet objednávky: Objednanie príslušenstva na Chladič KONTAKT 40 : narážacia hlava, sanitačná hlava KOMBI a sanitačná hlava KORB

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr.Darina Lesnická ( referent obec.samosprávy )

Dátumy

Dátum objednania: 17.06.2013

Datum zverejnenia: 16.08.2013

Dokumenty