Obec Vydrník

Objednávka

Asfaltovanie miestnej komunikácie cca 380 m2

Identifikácia

Číslo objednávky: č.15

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: JUNO DS , s.r.o.

Adresa dodávateľa: Lipová 17, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 36501522

Predmet objednávky: Asfaltovanie miestnej komunikácie cca 380 m2

Cena objednávky: 7000.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr.Darina Lesnická ( referent obec.samosprávy )

Dátumy

Dátum objednania: 02.07.2013

Datum zverejnenia: 16.08.2013

Dokumenty