Obec Vydrník

Objednávka

Objednávame si uVás vytýčenie trasy vodovodu v k.ú. Hrabušice cez cestu 2.tr. smer Hrabušice -Vydrník

Identifikácia

Číslo objednávky: 02013/18

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.

Adresa dodávateľa: Hraničná 662

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet objednávky: Objednávame si uVás vytýčenie trasy vodovodu v k.ú. Hrabušice cez cestu 2.tr. smer Hrabušice -Vydrník

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr.Darina Lesnická ( referentka samosprávy )

Dátumy

Dátum objednania: 05.09.2013

Datum zverejnenia: 17.10.2013

Dokumenty