Obec Vydrník

Objednávky

Datum zverejnenia Predmet objednávky/Číslo objednávky Cena objednávky Objednávateľ Dodávateľ Dátum objednania
29.05.2019 Objednávame u Vás realizáciu VO na výber prevádzkovateľa obec. vodovodu v súlade s platnou legislatívou.
02019/23
250.00 € s DPH Obec Vydrník ABIZ s.r.o. 23.05.2019
07.05.2019 Objedávame u Vás prevádzkovanie verejného obecného vodovodu v obci Vydrník v zmysle zuákona 442/2002 Z.z podľa predloženej cenovej ponuky
02019/20
1084.92 € s DPH Obec Vydrník VaK SERVIS 30.04.2019
09.04.2019 SUSEDSKÉ SPORY v obci
21.00 € s DPH Obec Vydrník Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí 26.03.2019
09.04.2019 NAKLADANIE S MAJETKOM OBCE
10.50 € s DPH Obec Vydrník Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí 26.03.2019
03.04.2019 Objednávame u Vás stravné lístky na II.Q 2019
02019/15
1092.00 € s DPH Obec Vydrník DOXX, str.lístky s.r.o 03.04.2019
03.04.2019 Objednávame si u Vás montáž zabezpečovacieho systému v obecných budovách podľa cenovej ponuky.
02019/11
1835.21 € s DPH Obec Vydrník KLECOM INTERNETIONAL s.r.o 18.03.2019
19.03.2019 Objednávame si u V8s opravu brány na Obecnom úrade vo Vydrníku a revíziu a servis brán - Ocú a v dome smútku
02019/14
136.56 € s DPH Obec Vydrník SVETEX BM s.r.o 18.03.2019
19.03.2019 Kov. skriňa so žal.dv. 1200x1200x450 1x Kov.skriňa so žal. dv. 1990x1200x450 2x Dr.šat.skriňa 2dv- 1900x600x420 buk Horná kr.doska 1200x400 buk
02019/13
1220.35 € s DPH Obec Vydrník BVB PARTNER s.r.o 18.03.2019
14.03.2019 Objednávame si u Vás realizáciu VO na stavebné práce v súlade s platnou legislatívou SR na zákazku: "Prístavba do priestorov budovy č.68 vo vl.obce"
12
500.00 € s DPH Obec Vydrník ABIZ s.r.o 13.03.2019
11.03.2019 Objednávam si u Vás vypracovanie kompletnej žiadosti na projekt " MOPS Vydrník "
02019/10
1200.00 € s DPH Obec Vydrník Ing. Peter Franko 07.02.2019
11.03.2019 Objednávam si u Vás orezanie 4 ks stromov - tuje v okolí kríža na obecnom cintoríne
02019/9
40.00 € s DPH Obec Vydrník Ján Bohmer 07.02.2019
07.03.2019 Objednávam u Vás vypracovanie GP na odčlenenie parciel z p.č.892/3 v k.ú Vydrník
500.00 € s DPH Obec Vydrník Ing. Eva Schurger - JOCHMAN 19.02.2019
07.03.2019 Plastový riad
5
21.16 € s DPH Obec Vydrník Slavomír Bednarčík GASTROBAL 19.02.2019
10.01.2019 Objednávame u Vás stravné lístky
1
1095.60 € s DPH Obec Vydrník DOOX, str.lístky s.r.o 03.01.2019
21.12.2018 Objednávame u Vás vypracovanie Plánu obnovy verejnej kanalizácie a verejného vodovodu
02018/57
120.00 € s DPH Obec Vydrník Ekoservis Slovensko, s.r.o. 17.12.2018
Zobrazených 136 - 150 z celkových 272.
1 2 6 7 8 10 12 13 14 18 19