Obec Vydrník

Objednávky

Datum zverejnenia Predmet objednávky/Číslo objednávky Cena objednávky Objednávateľ Dodávateľ Dátum objednania
14.12.2018 Objednávame si u vás vypracovanie PD pre stav.povolenie "Rekonštrukcia miest.komunikácie obce Vydrník",úsek č.1-4,parkovisko1-2 v 6 vyhotoveniach
02018/41
4950.00 € s DPH Obec Vydrník Labusa-ASI s.r.o. 15.10.2018
14.12.2018 Objednávame si u Vás montáž zariadenia kotolne v priestore obecného domu č.68
02018/44
4900.00 € s DPH Obec Vydrník Mopax, s.r.o. 20.11.2018
13.12.2018 Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás dodávané služby a dokumenty
02018/46
504.00 € s DPH Obec Vydrník Osobný údaj 30.11.2018
13.12.2018 Podľa cenovej ponuky objednávame si Vás čerpadlo SIGMA 40-GFZU (MH) 400V na ČOV 1 v obci .
02018/49
2674.08 € s DPH Obec Vydrník Ekoservis Slovensko s.r.o. 29.11.2018
13.12.2018 Objednávame si u Vás podľa cenovej ponuky spracovanie" Zmena územného plánu Obce Vydrník doplnkom č.2
02018/47
2400.00 € s DPH Obec Vydrník Ing.arch.Martin Baloga 28.11.2018
13.12.2018 Podľa cenovej ponuky objednávame si u Vás spracovanie doplnku č.2 Územného plánu Obce Vydrník.
02018/48
1190.00 € s DPH Obec Vydrník eR STAR 28.11.2018
13.12.2018 Objednávame si u Vás výrobu a montáž schodiska a dverí do podkrovia budovy obecného úradu
02018/55
1650.00 € s DPH Obec Vydrník Stanik.stav, s.r.o. 21.11.2018
13.12.2018 Objednávame si u Vás spracovanie a tlač občastníka Vydrnícky Spravodajca č.2/2018
02018/54
321.41 € s DPH Obec Vydrník Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, spol.s r.o. 06.12.2018
11.12.2018 Objednávame si u Vás vývoz stavebného odpadu z obce s poplatkom za zneškodnenie
02018/38
1500.00 € s DPH Obec Vydrník Brantner s.r.o. 26.11.2018
11.12.2018 Objednávame si u Vás jadrové vŕtania do muriva v kuchini Obecného domu priemer 35 cm, hĺbka 35 cm na ventilátor
02018/45
294.00 € s DPH Obec Vydrník Jozef Kolodzej 30.11.2018
11.12.2018 Osvedčovacia kniha II - podpisy
02018/39
12.18 € s DPH Obec Vydrník Ministerstvo vnútra SR 27.11.2018
11.12.2018 Objednávame si uVás vývoz stavebného odpadu a zeminy z obce Vydrník nákl. motor. vozidlami
02018/50
1064.16 € s DPH Obec Vydrník Marek Sarna firma Magnus 20.11.2018
11.12.2018 Objednávame si u Vás realizáciu ústredného kúrenia v podkroví budovy obecného úradu
02018/42
2500.00 € s DPH Obec Vydrník INŠTALATERM, s.r.o. 20.11.2018
11.12.2018 Objednávame si u Vás dodávku a montáž komína na budove Obecného domu č.68 - kotoľňa
02018/51
430.00 € s DPH Obec Vydrník TOVIS s.r.o. 20.11.2018
27.11.2018 Objednávame si uVás prácu exter.manažéra na projekt "Terenna soc.práca a NP PRIM Projekt inklúzia v mat.školách
02018/34
700.00 € bez DPH Obec Vydrník Ing.Peter Franko 19.10.2018
Zobrazených 151 - 165 z celkových 272.
1 2 7 8 9 11 13 14 15 18 19