Obec Vydrník

Objednávky

Datum zverejnenia Predmet objednávky/Číslo objednávky Cena objednávky Objednávateľ Dodávateľ Dátum objednania
27.11.2018 Objednávame si u Vás prácu ex.manažéra na projekt "Obnova MŠ Vydrník " ITMS 312061B670
02018/35
764.40 € bez DPH Obec Vydrník Ing.Peter Franko 19.10.2018
27.11.2018 Objednávame si u Vás na základe Zmluvy č.2/2014 elektroinštalačné práce s dod.materiálom v podkroví obecného úradu
02018/36
655.00 € bez DPH Obec Vydrník Ján Bohmer 02.05.2018
27.11.2018 Objednávame si u Vás na základe zmluvy č.2/2014 elektroinštalačné práce s dod.materiálom pri rekonštrukcii fasády MŠ vo Vydrníku
02018/37
375.00 € s DPH Obec Vydrník Ján Bohmer 14.09.2018
21.11.2018 Objednávame si u Vás kult.vystúpenie na akciu pre seniorov dňa24.10.2018 o 15:00 hod na Obecnom úrade vo vydrníku.
02018/30
500.00 € bez DPH Obec Vydrník Theatro A- HA, občianske združenie 19.10.2018
21.11.2018 Objednávame si u Vás služby VO na výber zhotoviteľa prác pre projekt Obnova MŠ Vydrník postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou
02018/31
500.00 € s DPH Obec Vydrník Ing.Rastislav Tapšák 19.10.2018
21.11.2018 Objednávame si u Vás vypracovanie žiadosti o dotáciu z Enviromentálneho fondu pre projekt splaškovej kanalizácie SO 02 Splašk.kanalizácia
02018/32
580.00 € bez DPH Obec Vydrník BSK, Europe, s.r.o. 19.10.2018
21.11.2018 Objednávame si u Vás vypracovanie žiadosti o platbu z EF na projekt Rozšírenie vodovod. siete SO 01 Vodovod - vetva V1, V2
02018/33
550.00 € s DPH Obec Vydrník BSK, Europe, s.r.o. 19.10.2018
25.10.2018 Objednávame si u Vás prácu bagrom v záhrade MŠ
02018/29
129.00 € s DPH Obec Vydrník BagreCentrum s.r.o. 26.09.2018
16.10.2018 Objednávame si u Vás spomaľovací prvok na miestnu komunikáciu č.4 s dopravným značením a obrubníky na ukončenie rekonštrukcie komunikácie
02018/28
1738.00 € s DPH Obec Vydrník Asfalty TATRY 15.10.2018
16.10.2018 Objednávame si u Vás tonery do tlačiarní
26
165.00 € s DPH Obec Vydrník PP COMP s.r.o. 10.10.2018
16.10.2018 Objednávame si u Vás príbory a taniere
27
839.78 € s DPH Obec Vydrník ASKO-NÁBYTOK, spol.s r.o. 09.10.2018
04.10.2018 Objednávame si u Vás kosenie trávy na obecných pozemkoch v obci - ihrisko,ZŠ, DS v mesiaci 09/2018 podľa Zmluvy o poskytovaní služieb
02018/21
192.00 € s DPH Obec Vydrník Martin Barabas, SHR 03.09.2018
04.10.2018 Objednávame si u Vás stravné lístky na 4Q.2018
02018/23
1636.00 € s DPH Obec Vydrník DOXX,str.lístky. s.r.o. 13.09.2018
04.10.2018 Objednávame si u V8s revíziu plynových kotlov v kotolni OcÚ, v Dome smútku a v obecnom dome č.98
02018/22
528.00 € s DPH Obec Vydrník SEGAS združenie, Lacuš Štefan 13.09.2018
04.10.2018 Objednávame si u vás stoličky LADY Plus 80 ks
02018/24
4793.60 € s DPH Obec Vydrník Decodom 19.09.2018
Zobrazených 166 - 180 z celkových 272.
1 2 8 9 10 12 14 15 16 17 18 19