Obec Vydrník

Objednávky

Datum zverejnenia Predmet objednávky/Číslo objednávky Cena objednávky Objednávateľ Dodávateľ Dátum objednania
31.08.2022 Objednávame u Vás prečistenie kanalizačného potrubia verejnej kanalizácie pri rómskej osade v obci Vydrník
02022/32
336.00 € s DPH Obec Vydrník CXDX SLOVAKIA s.r.o. 08.08.2022
17.08.2022 Objednávame u Vás dodávku a inštaláciu merného zariadenia prietoku na ČOV1 - odtok OV podľa cenovej ponuky
02022/33
702.96 € s DPH Obec Vydrník HSE Install 16.08.2022
10.08.2022 Objednávame u Vás inštaláciu ventilátora v Obecnom dome vo Vydrníku
02022/30
45.00 € s DPH Obec Vydrník Ján Bohmer 20.07.2022
10.08.2022 Objednávame u Vás montáž el. prípojky na Zbernom dvore vo Vydrníku a vypracovanie revíznej správy k zriadeniu el. prípojky
02022/31
275.00 € s DPH Obec Vydrník Ján Bohmer 11.07.2022
09.08.2022 Objednávame u Vás deratizáciu v rómskej osade vo Vydrníku podľa CP č. 22CP0003
02022/28
2940.00 € s DPH Obec Vydrník Služby ľuďom s.r.o. 08.07.2022
09.08.2022 Objednávame u Vás vytýčenie hraníc pozemku p.č. 7/2 as výškop a polohop. zameranie p.č.64
02022/29
180.00 € s DPH Obec Vydrník Geoplus Levoča s.r.o. 02.07.2022
12.07.2022 Objednávame u Vás stravné lístky DOXX na 3. Q 2022 v nom. hodnote 5€
02022/26
4000.00 € s DPH Obec Vydrník DOXX,str.lístky s.r.o 30.06.2022
08.07.2022 Objednávame u Vás prípravu a tlač občasníka Vydrnícky spravodajca
02022/27
619.20 € s DPH Obec Vydrník Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, spol. s.r.o. 07.07.2022
16.06.2022 Objednávame u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia na komunikácii III/3067 v obci Vydrník podľa CP
02022/25
220.00 € s DPH Obec Vydrník Zaremprojekt s.r.o. 16.06.2022
14.06.2022 Objednávame u Vás stravné lístky DOXX na 2.Q 2022 v nominálnej hodnote 1,00 euro.
02022/20
801.00 € s DPH Obec Vydrník DOXX,str.lístky s.r.o 28.04.2022
07.06.2022 Objednávame u Vás výrobu a montáž okenných sietí a okenných žalúzií s dopravou podľa cenovej ponuky
02022/24
1230.24 € s DPH Obec Vydrník Martin Bendík - MODEL 07.06.2022
02.06.2022 Objednávame u Vás službu - súčinnosť pri VO pre projekt - Dobudovanie komunikácii v obci Vydrník
02022/23
450.00 € s DPH Obec Vydrník Ing. Peter Franko 10.05.2022
20.05.2022 Objednávame u Vás demontáž stĺpa obecného rozhlasu pri Obecnom dome č.68 v obci Vydrník
02022/22
155.00 € s DPH Obec Vydrník Ján Bohmer 02.05.2022
11.05.2022 Objednávame u Vás deratizáciu a dezinsekciu priestorov Obecného domu č.68 v obci Vydrník
02022/21
80.00 € s DPH Obec Vydrník DERATA s.p. Štefan Lutz 25.04.2022
20.04.2022 Objednávame u Vás terénne úpravy v osade v obci Vydrník
02022/17
2135.40 € s DPH Obec Vydrník Jozef Redelšteiner 01.04.2022
Zobrazených 31 - 45 z celkových 388.
1 3 5 6 7 8 9 25 26