Obec Vydrník

Objednávky

Datum zverejnenia Predmet objednávky/Číslo objednávky Cena objednávky Objednávateľ Dodávateľ Dátum objednania
19.04.2022 Objednávame u Vás opravu pohonu v čerpacej stanici obecného vodovodu Vydrník podľa cenovej ponuky
02022/19
3337.20 € s DPH Obec Vydrník VaK SERVIS 19.04.2022
31.03.2022 Zemné a výkopové práce a terénne úpravy s mechanizmom na pozemkoch Obce v MŠ, ZŠ pri ČOV 2 a iných v intraviláne obce
O2022/16
1740.00 € s DPH Obec Vydrník Jozef Redelšteiner 07.03.2022
18.03.2022 Objednávame u Vás výkon stavebného dozoru v rámci projektu "Dobudovanie komunikácií v obci Vydrník".
02022/15
2748.00 € s DPH Obec Vydrník WAMA - Ing. Jozef Marcinko 17.03.2022
16.03.2022 Objednávame u Vás výškopisné a polohopisné zameranie rómskej osady Vydrník pre vyhotovenie PD na komunikáciu
02022/12
240.00 € s DPH Obec Vydrník Geoplus Levoča s.r.o. 16.02.2022
14.03.2022 Objednávame u Vás vyhotovenie geom. plánu na odčlenenie parciel na vysporiadanie parciel na miestnu komunikáciu "pod kostolom"
02022/14
360.00 € s DPH Obec Vydrník Geoplus Levoča s.r.o. 02.03.2022
02.03.2022 Objednávame u Vás stravné lístky DOXX na 2. Q 2022 v nominálnej hodnote 4€
02022/11
5200.00 € s DPH Obec Vydrník DOXX,str.lístky s.r.o 02.03.2022
24.02.2022 Objednávame u Vás kompostery 850 litrové s dopravou podľa cenovej ponuky
02022/10
5698.54 € s DPH Obec Vydrník OZY s.r.o. 23.02.2022
11.02.2022 Objednávame u Vás službu - zimná údržba miestnych komunikácií v zimných mesiacoch 1-4/2022
02022/8
0.00 € s DPH Obec Vydrník Martin Barabas SHR 10.01.2022
07.02.2022 Objednávame u Vás projektovú dokumentáciu stavby "Multifunkčné ihrisko v obci Vydrník" podľa cenovej ponuky
02022/9
960.00 € s DPH Obec Vydrník Ing. Jozef Imrich 07.02.2022
03.02.2022 Objednávame u Vás službu externý manažment v rámci projektu "Dobudovanie komunikácií v obci Vydrník".
02022/7
2925.30 € s DPH Obec Vydrník Ing. Peter Franko 14.01.2022
20.01.2022 Objednávame u Vás výškopisné a polohopisné zameranie areálu základnej školy
02022/2
230.00 € s DPH Obec Vydrník Geoplus Levoča s.r.o. 02.01.2022
19.01.2022 Objednávame u Vás realizáciu verejného obstarávania na dodávateľa prác v rámci projektu "Dobudovanie komunikácií v obci Vydrník"
02022/5
600.00 € s DPH Obec Vydrník ABIZ s.r.o. 14.01.2022
17.01.2022 Objednávame u Vás v roku 2022 rozbor vody podľa Prevádzkového poriadku obecného vodovodu a Zmluvy č. 205/2019
02022/3
480.00 € s DPH Obec Vydrník VaK SERVIS 14.01.2022
17.01.2022 Objednávame u Vás overenie MO s aproximáciou MKP na 2 ks meradiel z ČOV1 a ČOV2 v obci Vydrník podľa cenovej ponuky
02022/4
2368.00 € s DPH Obec Vydrník HYMES MK s.r.o. 17.01.2022
13.01.2022 Objednávame u Vás stravné lístky DOXX na 1. Q. 2022 v nominálnej hodnote 4,00 Euro
02022/1
1408.00 € s DPH Obec Vydrník DOXX,str.lístky s.r.o 03.01.2022
Zobrazených 46 - 60 z celkových 388.
1 2 4 6 7 8 9 25 26