Obec Vydrník

Objednávky

Datum zverejnenia Predmet objednávky/Číslo objednávky Cena objednávky Objednávateľ Dodávateľ Dátum objednania
01.08.2019 Dovoz makadamu na odstránenie následkov 3. stupňa povodňovej aktivity v obci Vydrník
2019/29
600.00 € s DPH Obec Vydrník RONITO-RP s.r.o. 22.07.2019
01.08.2019 Pristavenie vlečky a vývoz vyplavenej sutiny pri odstraňovaní následkov vyhláseného 3.stupňa povodňovej aktivity v obci Vydrník
2019/32
504.00 € s DPH Obec Vydrník Martin Barabas SHR 22.07.2019
01.08.2019 Vypracovanie GP za účelom zriadenia vecného bremena na parc "E" č.397/3, 399/2, 399/3,400/1, 400/2, 377/1, 379/1 a "C" č.1215/1,2
2019/27
534.00 € s DPH Obec Vydrník Ing. Eva Schurger - JOCHMANN 28.06.2019
01.08.2019 Dodávka 3ks odpadkových košov a 1 ks stojan na bicykle.
2019/34
674.00 € s DPH Obec Vydrník L-DEN Slovakia spol. s.r.o. 31.07.2019
01.08.2019 Dodanie hudobnej produkcie s hovoreným slovom na akciu "Deň obce Vydrník", konanú dňa 07.09.2019
2019/35
1300.00 € s DPH Obec Vydrník Štefan Skrúcaný 31.07.2019
01.08.2019 Objednávame u Vás folklórne vystúpenie na akcii "Deň obce Vydrník", konanú dňa 07.09.2019
2019/36
300.00 € s DPH Obec Vydrník Občianske združenie Klub priateľov LOMNIČAN 31.07.2019
25.07.2019 Objednávka chlórnanu sodného pre obsluhu prevádzky obecného vodovodu
2019/28
102.00 € s DPH Obec Vydrník VaK SERVIS 18.07.2019
25.07.2019 Odstraňovanie padnutých stromov pri odstraňovaní následkov vyhl. 3 stupňa povodňovej aktivity
2019/30
195.00 € s DPH Obec Vydrník Ján Bohmer 22.07.2019
12.06.2019 Objednávame u Vás vyhotovenie geom.plánu na odčlenenie časti z parcely reg. "C" č. 1206 použité v projekte "Regen. sídla Vydrník - Infraštruktúra":
250.00 € s DPH Obec Vydrník Vladimír Čech - GEOPLUS 12.06.2019
10.06.2019 Objednávame si u Vás publikáciu " Pod šurcom šmakuje" od autora Mišo Buza - 34ks
02019/22
340.00 € s DPH Obec Vydrník Miroslav Števík - Scepusium 14.05.2019
10.06.2019 Objednávame u Vás opravu prietokomeru na ČOV 2 vo Vydrníku podľa predloženej cenovej ponuky.
O2019/19
300.00 € s DPH Obec Vydrník Ekoservis Slovensko, s.r.o. 06.05.2019
10.06.2019 Objednávame u Vás realizáciu VO na výber prevádzkovateľa obec.kanalizácie s platnou legislatívou
02019/25
250.00 € s DPH Obec Vydrník ABIZ s.r.o. 10.06.2019
05.06.2019 Objednávame u Vás vlajku EÚ 100 x 150 cm
02019/21
18.60 € s DPH Obec Vydrník SIGNO s.r.o. 10.05.2019
04.06.2019 Objednávame u Vás stravné lístky a III.Q 2019
0219/24
1940.00 € s DPH Obec Vydrník DOXX,str.lístky s.r.o 03.06.2019
29.05.2019 Objednávame u Vás realizáciu VO na výber prevádzkovateľa obec. vodovodu v súlade s platnou legislatívou.
02019/23
250.00 € s DPH Obec Vydrník ABIZ s.r.o. 23.05.2019
Zobrazených 46 - 60 z celkových 196.
1 2 4 6 7 8 9 13 14