Obec Vydrník

Objednávky

Datum zverejnenia Predmet objednávky/Číslo objednávky Cena objednávky Objednávateľ Dodávateľ Dátum objednania
19.12.2019 Objednávame u Vás kamenivo na opravu výtlkov na miestnych komunikáciách v obci Vydrník
02019/68
236.52 € s DPH Obec Vydrník GRAVAT, s.r.o. 29.11.2019
19.12.2019 Objednávame u Vás výškopisné a polohopisné zameranie uličného pásu v obci Vydrník pre projekt rekonštrukcia miestnych komunikácií
02019/67
190.00 € s DPH Obec Vydrník Ing. Ondrej Blaščák 28.11.2019
19.12.2019 Objednávame u Vás prácu - vyrezanie stromov na obecnom cintoríne
02019/66
85.00 € s DPH Obec Vydrník Ján Bohmer 04.11.2019
18.12.2019 Objednávame u Vás pretesnenie čerpadiel v čerpacej stanici obecného vodovodu
02019/69
320.00 € s DPH Obec Vydrník Wilo CS s.r.o., organizačná zložka 18.12.2019
17.12.2019 Objednávame u Vás pracovné odevy pre pracovníkov MOPS
02019/65
469.60 € s DPH Obec Vydrník Ing. Peter Kubík - ARMPEK 16.12.2019
11.12.2019 Objednávame u Vás spracovanie a tlač občasníka Vydrnícky spravodajca č.2/2019 podľa vašej cenovej ponuky
02019/64
394.92 € s DPH Obec Vydrník Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, spol. s.r.o. 10.12.2019
10.12.2019 Objednávame u Vás revíziu plynových kotlov v kotolni OcÚ, v Dome smútku, obecnom dome č.68 a č.98
02019/63
0.00 € s DPH Obec Vydrník SEGAS združenie, Lacuš Štefan 28.11.2019
03.12.2019 Objednávame u Vás rozbor pitnej vody z verejného vodovodu v obci Vydrník
02019/59
120.00 € s DPH Obec Vydrník VaK SERVIS 15.10.2019
28.11.2019 Objednávame u Vás vypracovanie GP za účelom zriadenia vec. bremena a práva uloženia inž. sieti v k.ú. Vydrník na parc.reg.C č.1206 - zameranie vodovodu
02019/62
250.00 € s DPH Obec Vydrník Ing. Eva Schurger - JOCHMANN 28.11.2019
21.11.2019 Objednávame u Vás výrobu a montáž predĺženia prítokového potrubia do nátokového koša ČOV II. v súlade so Zmluvou č.12/2019
02019/61
196.27 € s DPH Obec Vydrník W-Control, s.r.o. 05.11.2019
13.11.2019 Objednávame u Vás vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dot.z EF pre projekt "Rozšírenie kanal.siete ..."
02019/60
580.00 € bez DPH Obec Vydrník BSK EUROPE PLUS, s.r.o. 25.10.2019
06.11.2019 Objednávame u Vás grafický návrh a výrobu vizitiek pre starostu Obce Vydrník
02019/58
20.60 € bez DPH Obec Vydrník Maroš Javorský 3DATA 05.11.2019
17.10.2019 Objednávame u Vás službu-skákací hrad nafukovací na deň 7.9.2019 na obecnú akciu
02019/43
200.00 € s DPH Obec Vydrník P.P.Paul s.r.o. 05.09.2019
17.10.2019 Objednávame u Vás na základe RZ OBWE-001/2019, bod 5, ods.b technickú podporu a prevádzku webového sídla obce na obdobie 12 mesiacov
02019/48
288.00 € s DPH Obec Vydrník DataX Computing, spol. s.r.o. 05.09.2019
17.10.2019 Objednávame u Vás vyhotovenie gomet. plánu na odčlenenie časti parcely reg. "C" č.338 na prípravu miestnej komunikácie
02019/57
400.00 € s DPH Obec Vydrník Vladimír Čech - GEOPLUS 01.10.2019
Zobrazených 76 - 90 z celkových 263.
1 2 3 4 6 8 9 10 17 18