Obec Vydrník

Objednávky

Datum zverejnenia Predmet objednávky/Číslo objednávky Cena objednávky Objednávateľ Dodávateľ Dátum objednania
12.06.2019 Objednávame u Vás vyhotovenie geom.plánu na odčlenenie časti z parcely reg. "C" č. 1206 použité v projekte "Regen. sídla Vydrník - Infraštruktúra":
250.00 € s DPH Obec Vydrník Vladimír Čech - GEOPLUS 12.06.2019
10.06.2019 Objednávame si u Vás publikáciu " Pod šurcom šmakuje" od autora Mišo Buza - 34ks
02019/22
340.00 € s DPH Obec Vydrník Miroslav Števík - Scepusium 14.05.2019
10.06.2019 Objednávame u Vás opravu prietokomeru na ČOV 2 vo Vydrníku podľa predloženej cenovej ponuky.
O2019/19
300.00 € s DPH Obec Vydrník Ekoservis Slovensko, s.r.o. 06.05.2019
10.06.2019 Objednávame u Vás realizáciu VO na výber prevádzkovateľa obec.kanalizácie s platnou legislatívou
02019/25
250.00 € s DPH Obec Vydrník ABIZ s.r.o. 10.06.2019
05.06.2019 Objednávame u Vás vlajku EÚ 100 x 150 cm
02019/21
18.60 € s DPH Obec Vydrník SIGNO s.r.o. 10.05.2019
04.06.2019 Objednávame u Vás stravné lístky a III.Q 2019
0219/24
1940.00 € s DPH Obec Vydrník DOXX,str.lístky s.r.o 03.06.2019
29.05.2019 Objednávame u Vás realizáciu VO na výber prevádzkovateľa obec. vodovodu v súlade s platnou legislatívou.
02019/23
250.00 € s DPH Obec Vydrník ABIZ s.r.o. 23.05.2019
07.05.2019 Objedávame u Vás prevádzkovanie verejného obecného vodovodu v obci Vydrník v zmysle zuákona 442/2002 Z.z podľa predloženej cenovej ponuky
02019/20
1084.92 € s DPH Obec Vydrník VaK SERVIS 30.04.2019
09.04.2019 SUSEDSKÉ SPORY v obci
21.00 € s DPH Obec Vydrník Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí 26.03.2019
09.04.2019 NAKLADANIE S MAJETKOM OBCE
10.50 € s DPH Obec Vydrník Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí 26.03.2019
03.04.2019 Objednávame u Vás stravné lístky na II.Q 2019
02019/15
1092.00 € s DPH Obec Vydrník DOXX, str.lístky s.r.o 03.04.2019
03.04.2019 Objednávame si u Vás montáž zabezpečovacieho systému v obecných budovách podľa cenovej ponuky.
02019/11
1835.21 € s DPH Obec Vydrník KLECOM INTERNETIONAL s.r.o 18.03.2019
19.03.2019 Objednávame si u V8s opravu brány na Obecnom úrade vo Vydrníku a revíziu a servis brán - Ocú a v dome smútku
02019/14
136.56 € s DPH Obec Vydrník SVETEX BM s.r.o 18.03.2019
19.03.2019 Kov. skriňa so žal.dv. 1200x1200x450 1x Kov.skriňa so žal. dv. 1990x1200x450 2x Dr.šat.skriňa 2dv- 1900x600x420 buk Horná kr.doska 1200x400 buk
02019/13
1220.35 € s DPH Obec Vydrník BVB PARTNER s.r.o 18.03.2019
14.03.2019 Objednávame si u Vás realizáciu VO na stavebné práce v súlade s platnou legislatívou SR na zákazku: "Prístavba do priestorov budovy č.68 vo vl.obce"
12
500.00 € s DPH Obec Vydrník ABIZ s.r.o 13.03.2019
Zobrazených 121 - 135 z celkových 263.
1 2 5 6 7 9 11 12 13 17 18