Obec Vydrník

Obstaranie

Obnova Materskej školy Vydrník

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Vydrník

Adresa odberateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 00326747

Názov úspešného uchádača: BSK EUROPE, s.r.o.

Adresa úspešného uchádača: Pod bránou 1815/7, Poprad

IČO úspešného uchádača:

Predmet zákazky: Výber dodávateľa projektovej dokumentácie

Cena zákazky: 7000.00 € bez DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 09.05.2016

Datum zverejnenia: 17.05.2016

Dokumenty Pdf Výzva_PD_Vydrnik.pdf ( veľkosť: 219,5 KB, aktualizované: Utorok 17. Máj 2016 10:35 )