Obec Vydrník

Zmluva

Dodatok k zmluve

Identifikácia

Číslo zmluvy: 30/§52/2011NP V-2

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: ÚPSVaR Poprad

IČO dodávateľa: 37937758

Predmet zmluvy: Dodatok k zmluve

Zmluvná cena: 0.00 €

Dátumy

Datum podpisu: 02.09.2011

Datum zverejnenia: 22.09.2011

Dokumenty Pdf Dodatok č.1.pdf ( veľkosť: 1,1 MB, aktualizované: Štvrtok 22. September 2011 10:24 )