Obec Vydrník

Zmluva

Zhotovenie diela "Úprava vodného toku v intraviláne obce Vydrník

Identifikácia

Číslo zmluvy: §536 Obch.zákon.

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: MOPAX,s.r.o, Rovná 4242/5, Poprad

IČO dodávateľa: 31697411

Predmet zmluvy: Zhotovenie diela "Úprava vodného toku v intraviláne obce Vydrník

Zmluvná cena: 391403.16 €

Dátumy

Datum podpisu: 21.09.2011

Datum zverejnenia: 22.09.2011

Dokumenty Pdf Zmluva o dielo.pdf ( veľkosť: 4,3 MB, aktualizované: Štvrtok 22. September 2011 10:48 )