Obec Vydrník

Zmluva

Výkon stavebného dozoru na stavbe "Úprava vodného toku v intraviláne obce Vydrník"

Identifikácia

Číslo zmluvy: Mandátna zmluva

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: CBL Poprad, spol.s.o.

IČO dodávateľa: 365170071

Predmet zmluvy: Výkon stavebného dozoru na stavbe "Úprava vodného toku v intraviláne obce Vydrník"

Zmluvná cena: 11124.00 €

Dátumy

Datum podpisu: 21.09.2011

Datum zverejnenia: 22.09.2011

Dokumenty Pdf Mandátna zmluvy.pdf ( veľkosť: 2,8 MB, aktualizované: Štvrtok 22. September 2011 10:52 )