Obec Vydrník

Zmluva

Dodatok č.1 k Zmluve o úvere

Identifikácia

Číslo zmluvy: 54/038/10

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: Dexia banka Slovensko,a.s.

IČO dodávateľa: 31575951

Predmet zmluvy: Dodatok č.1 k Zmluve o úvere

Zmluvná cena: 403.24 €

Dátumy

Datum podpisu: 27.09.2011

Datum zverejnenia: 28.09.2011

Dokumenty Pdf Dodatok 1_DKEU 54-038-10.pdf ( veľkosť: 64 KB, aktualizované: Streda 28. September 2011 13:01 )