Obec Vydrník

Zmluva

Prenájom pozemkov v katastrálnom území obce Vydrník

Identifikácia

Číslo zmluvy: l/2011

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: Pavol Gallovič s manželkou,Vydrník č.188

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: Prenájom pozemkov v katastrálnom území obce Vydrník

Zmluvná cena: 88.44 €/rok

Dátumy

Datum podpisu: 29.09.2011

Datum zverejnenia: 30.09.2011

Dokumenty Pdf nájomná zmluva.pdf ( veľkosť: 1,2 MB, aktualizované: Piatok 30. September 2011 10:46 )