Obec Vydrník

Zmluva

Externý manažment projektu a Publicitu informovať v projekte s názvom . Úprava vodného toku v intraviláne obce Vydrník

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: BSK EUROPE, s.r.o., L.Svobodu 3783/79 Poprad

IČO dodávateľa: 36513369

Predmet zmluvy: Externý manažment projektu a Publicitu informovať v projekte s názvom . Úprava vodného toku v intraviláne obce Vydrník

Zmluvná cena: 11650.00 €

Dátumy

Datum podpisu: 21.09.2011

Datum zverejnenia: 11.10.2011

Dokumenty Pdf Mandátna zmluva.pdf ( veľkosť: 2,8 MB, aktualizované: Utorok 11. Október 2011 13:35 )