Obec Vydrník

Zmluva

Zmena čl.XIII Záverečné ustanovenia

Identifikácia

Číslo zmluvy: Dodatok č.1

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: MOPAX,s.r.o, Rovná 4242/5, Poprad

IČO dodávateľa: 31697411

Predmet zmluvy: Zmena čl.XIII Záverečné ustanovenia

Zmluvná cena: 0.00 €

Dátumy

Datum podpisu: 20.10.2011

Datum zverejnenia: 03.11.2011

Dokumenty Pdf Dodatok č.1.pdf ( veľkosť: 702,5 KB, aktualizované: Štvrtok 03. November 2011 10:18 )