Obec Vydrník

Zmluva

Poskytnutie sponzorského príspevku pre Slovenský skauting

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Slovenský skauting, 122. Zbor anjelov strážnych, 059 14 Vyd

IČO objednávateľa: 00598721

Názov dodávateľa: Obec Vydrník

Adresa dodávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO dodávateľa: 00326747

Predmet zmluvy: Poskytnutie sponzorského príspevku pre Slovenský skauting

Zmluvná cena: 170.00 €

Dátumy

Datum podpisu: 15.11.2011

Datum zverejnenia: 21.11.2011

Dokumenty Pdf Sponzorská zmluva 2.pdf ( veľkosť: 478,5 KB, aktualizované: Pondelok 21. November 2011 10:48 )