Obec Vydrník

Zmluva

Dodatok č.1 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní kom.odpadu z obce Vydrník

Identifikácia

Číslo zmluvy: 13/V-07

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: Brandtner Poprad , s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 76,058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet zmluvy: Zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 16.11.2011

Datum zverejnenia: 13.02.2012

Dokumenty Pdf Zmluva 13 V 07.pdf ( veľkosť: 3,5 MB, aktualizované: Pondelok 13. Február 2012 08:29 )