Obec Vydrník

Zmluva

Mandátna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: 09/2011

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: RNDr.Eleonóra Weissová

Adresa dodávateľa: 058 01 Poprad

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: Obstarávanie ÚPD. etapa návrh ÚPN-O ,jeho prerokovanie, vyhodnotebie pripomienkovania

Zmluvná cena: 800.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 19.09.2011

Datum zverejnenia: 01.03.2012

Dokumenty Pdf MZ_vydrník.pdf ( veľkosť: 129,5 KB, aktualizované: Štvrtok 01. Marec 2012 12:58 )