Obec Vydrník

Zmluva

Zmluva o poskytovaní stravovania

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: Vydrník 55, 059 14 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: Obec Vydrník

Adresa dodávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO dodávateľa: 00326747

Predmet zmluvy: Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie stravovania pre žiakov MŠ pri ZŠ s MŠ Vydrník v ŠJ pri ZŠ s MŠ Hrabušice

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 30.08.2019

Datum zverejnenia: 02.10.2019

Dokumenty Pdf IMG_0001.pdf ( veľkosť: 1 MB, aktualizované: Streda 02. Október 2019 08:47 )