Obec Vydrník

Zmluva

Dohoda č. 19/36/010/72

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: UPSVaR Poprad

Adresa dodávateľa: Hraničná 667/13

IČO dodávateľa: 30794536

Predmet zmluvy: Účelom uzatvorenia tejto dohody je aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 11.10.2019

Datum zverejnenia: 18.10.2019

Dokumenty Pdf IMG_0007.pdf ( veľkosť: 1,6 MB, aktualizované: Piatok 18. Október 2019 12:48 )