Obec Vydrník

Zmluva

Dodatok č.2 k nájomnej zmluve č.447/2009

Identifikácia

Číslo zmluvy: 447/2009

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.

Adresa dodávateľa: Ďumbierska 14, 041 51 Košice

IČO dodávateľa: 36022047

Predmet zmluvy: Predĺženie nájmu vodného toku od 1.8.2009-31.12.2029

Zmluvná cena: 1.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 11.10.2019

Datum zverejnenia: 23.10.2019

Dokumenty Pdf Dodatok č.2 k zmluve č.4472009.pdf ( veľkosť: 242,7 KB, aktualizované: Streda 23. Október 2019 10:12 )