Obec Vydrník

Zmluva

Zmluva o zabezpečení stravy a poskytovaní príspevku na stravu podľa VZN Obce Vydrník č.2/2018

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: VARSPOL s.r.o.

Adresa dodávateľa: Kudlovská 240/55, Humenné

IČO dodávateľa: 51475588

Predmet zmluvy: Na základe čl. 2, ods. 3 VZN Obce Vydrník č.2/2018 o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie dôchodcov uzatvára poskytovateľ príspevku s dodávateľom túto zmluvu o zabezpečení stravy a poskytovaní príspevku na stravu pre poberateľov dôchodkových dávok s trvalým pobytom na území obce Vydrník a stanovuje podmienky, za ktorých bude strava zabezpečovaná

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 29.10.2019

Datum zverejnenia: 30.10.2019

Dokumenty Pdf Feigl Úsvit-stravovanie.pdf ( veľkosť: 143,1 KB, aktualizované: Streda 30. Október 2019 11:13 )