Obec Vydrník

Zmluva

Zmluva o spolupráci

Identifikácia

Číslo zmluvy: OIP-2019/001673-139

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: MV SR

Adresa dodávateľa: Pribinová 2, 812 72 Bratislava

IČO dodávateľa: 00151866

Predmet zmluvy: Zmluva o spolupráci na národnom projekte "TSP a TP v obciach s prítomnosťou MRK"

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 11.11.2019

Datum zverejnenia: 12.11.2019

Dokumenty Pdf Zmluva o spoluprácci MRK.pdf ( veľkosť: 7,1 MB, aktualizované: Utorok 12. November 2019 13:54 )