Obec Vydrník

Zmluva

Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obce Vydrník

Identifikácia

Číslo zmluvy: 12/2019

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: W-Control, s.r.o

Adresa dodávateľa: Hraničná 668/4, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36804207

Predmet zmluvy: Ročný rozpočet r. 2020

Zmluvná cena: 3316.10 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 25.11.2019

Datum zverejnenia: 25.11.2019

Dokumenty Pdf IMG_0001.pdf ( veľkosť: 287,9 KB, aktualizované: Pondelok 25. November 2019 09:02 )