Obec Vydrník

Zmluva

Poistna zmluva na diaľku

Identifikácia

Číslo zmluvy: 1048099493

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Adresa dodávateľa: Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

IČO dodávateľa: 31595545

Predmet zmluvy: Ročné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla - AVIA - A30K-červená -požiarnická

Zmluvná cena: 154.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 15.05.2020

Datum zverejnenia: 18.05.2020

Dokumenty Pdf SKM_4050200518064700.pdf ( veľkosť: 4,7 MB, aktualizované: Pondelok 18. Máj 2020 10:30 )