Obec Vydrník

Zmluva

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Ing. Anna Gallovičová

Adresa objednávateľa: Vydrník č. 118

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Vydrník

Adresa dodávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO dodávateľa: 00326747

Predmet zmluvy: Prenájom HM č. 284

Zmluvná cena: 16.60 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 20.05.2020

Datum zverejnenia: 20.05.2020

Dokumenty Pdf HM č. 284.pdf ( veľkosť: 125,3 KB, aktualizované: Streda 20. Máj 2020 13:33 )