Obec Vydrník

Zmluva

Nájomná zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: 1/2020

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: URBARIÁT, pozemkové spoločenstvo, Vydrník

Adresa dodávateľa: Vydrník č.145, 059 14

IČO dodávateľa: 31942598

Predmet zmluvy: Prenájom časti pozemku o výmere 20 m2 z parc.reg. "C" č.987 o výmere 4575 m2 trvalý trávnatý porast, sústredeného na kúpeľnú studničku do dočasného užívania Nájomcovi

Zmluvná cena: 50.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 01.06.2020

Datum zverejnenia: 10.06.2020

Dokumenty Pdf nájomná zmluva urbariat.pdf ( veľkosť: 133,5 KB, aktualizované: Streda 10. Jún 2020 07:59 )