Obec Vydrník

Zmluva

Zmluva o poskytovaní právnych služieb podľa ustanovenia § 566 a nasl. zákona č. 531/1991 Zb.

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: Advokátska kancelária Hudzík & Partners s.r.o.

Adresa dodávateľa: Mnoheľová 830/15, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 47251654

Predmet zmluvy: Advokát sa touto zmluvou zaväzuje k úplnému vybaveniu vecí pre klienta a to v rozsahu: - zastupovanie spoločnosti pred súdnymi orgánmi, pred špecializovanými orgánmi na úseku štátnej správy, resp. inými subjektmi, príprava listín o právnych úkonoch, príprava návrhov zmlúv a právnych stanovísk, poskytovanie právnych rád, rozborov, stanovísk a konzultácií vo veciach pracovnoprávnych, posudzovanie konzultovanie a príprava zmlúv podľa Občianskeho a Obchodného zákonníka podľa potrieb, ako aj iných právnych predpisov, poskytovanie právnych rád a konzultácií pri základných dokumentoch spoločnosti vrátane ich prípravy a vyhotovenia, iná právna pomoc spočívajúca v právnom poradenstve a konzultáciách

Zmluvná cena: 240.00 € bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 03.06.2020

Datum zverejnenia: 10.06.2020

Dokumenty Pdf IMG_0001.pdf ( veľkosť: 919,1 KB, aktualizované: Streda 10. Jún 2020 08:27 )