Obec Vydrník

Zmluva

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vydrník v roku 2020

Identifikácia

Číslo zmluvy: 1/2020

Názov objednávateľa: Slovenský skauting, 122. zbor anjelov strážnych Poprad

Adresa objednávateľa: Vydrník č.114, 059 14

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Vydrník

Adresa dodávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO dodávateľa: 00326747

Predmet zmluvy: Obec v zmysle VZN č.3/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce schváleného rozpočtu Obce na rok 2020 poskytuje príjemcovi finančnú dotáciu. Dotácia bude použitá na náklady spojené s realizáciou akcií

Zmluvná cena: 1000.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 09.06.2020

Datum zverejnenia: 10.06.2020

Dokumenty Pdf Zmluva.pdf ( veľkosť: 368,4 KB, aktualizované: Utorok 16. Jún 2020 09:21 )