Obec Vydrník

Zmluva

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vydrník v roku 2020

Identifikácia

Číslo zmluvy: 2/2020

Názov objednávateľa: HK Vydrník, občianske združenie

Adresa objednávateľa: Vydrník č.79, 059 14

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Vydrník

Adresa dodávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO dodávateľa: 00326747

Predmet zmluvy: Obec v zmysle VZN č.3/2019 o podmienkach poskytovania dotácií a schváleného rozpočtu Obce Vydrník na rok 2020 Uznesením č. 111/2019 zo dňa 12.12.2019 poskytuje príjemcovi finančnú dotáciu. Dotácia bude použitá na náklady spojené s realizáciou činnosti "prenájom ľadovej plochy na zimnom štadióne v Sp. Novej Vsi"

Zmluvná cena: 600.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 15.06.2020

Datum zverejnenia: 16.06.2020

Dokumenty Pdf Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu Obce Vydrník.pdf ( veľkosť: 369,5 KB, aktualizované: Utorok 16. Jún 2020 09:14 )