Obec Vydrník

Zmluva

Zmluva o dielo číslo:2020/GD/01/006

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: STRABAG, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

IČO dodávateľa: 17317282

Predmet zmluvy: Predmetom Zmluvy je zhotovenie diela v rozsahu cenovej ponuky Zhotoviteľa vypracovanej na základe podkladov poskytnutých od Objednávateľa na stavbe: "Oprava MK v Obci Vydrník"

Zmluvná cena: 7475.40 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 18.06.2020

Datum zverejnenia: 29.06.2020

Dokumenty Pdf Zmluva o dielo.pdf ( veľkosť: 2,9 MB, aktualizované: Pondelok 29. Jún 2020 15:05 )