Obec Vydrník

Zmluva

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania AČ formou MOS pre obec a o poskytnutí príspevku na AČ formou MOS

Identifikácia

Číslo zmluvy: 20/36/054/83

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: UPSVaR Poprad

Adresa dodávateľa: Hraničná 667/13

IČO dodávateľa: 30794536

Predmet zmluvy: Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok AČ formou MOS pre obec a poskytovaní finančného príspevku

Zmluvná cena: 6041.40 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 16.07.2020

Datum zverejnenia: 17.07.2020

Dokumenty Pdf Dohoda č.203605483.pdf ( veľkosť: 3,8 MB, aktualizované: Piatok 17. Júl 2020 13:36 )