Obec Vydrník

Zmluva

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Ľudovít Žiga

Adresa objednávateľa: Vydrník č.183

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Vydrník

Adresa dodávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO dodávateľa: 00326747

Predmet zmluvy: Prenájom HM č.327

Zmluvná cena: 16.60 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 20.07.2020

Datum zverejnenia: 20.07.2020

Dokumenty Pdf 327.pdf ( veľkosť: 125,1 KB, aktualizované: Pondelok 20. Júl 2020 09:32 )