Obec Vydrník

Zmluva

Nájomná zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: 3/2020

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: URBARIÁT, pozemkové spoločenstvo, Vydrník

Adresa dodávateľa: Vydrník č.145, 059 14

IČO dodávateľa: 31942598

Predmet zmluvy: Prenájom časti pozemku o výmere 20 m2, z parc.reg."C "č. 1223/3, sústredeného na osadenie unimobunky do dočasného užívania Nájomcovi

Zmluvná cena: 30.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 01.07.2020

Datum zverejnenia: 24.07.2020

Dokumenty Pdf Nájomná zmluva č.32020.pdf ( veľkosť: 474 KB, aktualizované: Piatok 24. Júl 2020 12:27 )