Obec Vydrník

Zmluva

Zmluva o výpožičke

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: Slovenská republika- Štatistický úrad SR

Adresa dodávateľa: Miletičova 3, Bratislava

IČO dodávateľa: 00166197

Predmet zmluvy: Zmluva o výpožičke

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 23.11.2020

Datum zverejnenia: 27.11.2020

Dokumenty Pdf Zmluva o výpožičke.pdf ( veľkosť: 814,2 KB, aktualizované: Piatok 27. November 2020 11:55 )