Obec Vydrník

Zmluva

PRISTUPENIE K MEMORANDU O SPOLUPRÁCI

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: Úrad Prešovského samosprávneho kraja

Adresa dodávateľa: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

IČO dodávateľa: 37870475

Predmet zmluvy: PRISTÚPENIE K MEMORANDU O SPOLUPRÁCI na príprave a implementácií Integrovanej územnej stratégie Stategicko-plánovacieho regiónu "Spiš"

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 27.11.2020

Datum zverejnenia: 04.12.2020

Dokumenty Pdf Pristupenie k memorandu o spolupracu.pdf ( veľkosť: 168,7 KB, aktualizované: Piatok 04. December 2020 10:06 )