Obec Vydrník

Zmluva

Dodatok č.4 k Zmluve o dielo, uzatvorenej dňa 27.07.2020

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: SOVUS s.r.o.

Adresa dodávateľa: Hraničná 3695/31, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 31655866

Predmet zmluvy: 3. ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 30.11.2020

Datum zverejnenia: 07.12.2020

Dokumenty Pdf Dodatok č.4.pdf ( veľkosť: 145,3 KB, aktualizované: Pondelok 07. December 2020 09:27 )