Obec Vydrník

Zmluva

Zmluva o výpožičke

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: Slovenská republika- Štatistický úrad SR

Adresa dodávateľa: Miletičova 3, Bratislava

IČO dodávateľa: 00166197

Predmet zmluvy: výpožička - tablet, SIM karta pre mobilného asistenta

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 27.11.2020

Datum zverejnenia: 14.12.2020

Dokumenty Pdf Zmluva o výpožičke.pdf ( veľkosť: 344 KB, aktualizované: Pondelok 14. December 2020 10:51 )