Obec Vydrník

Zmluva

Dohoda č.20/36/012/75 uzatvorená podľa §12 ods.3 písm.b) bod5, resp. bod 6 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v HN

Identifikácia

Číslo zmluvy: PP1/AC/ZAM/2020

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: UPSVaR Poprad

Adresa dodávateľa: Hraničná 667/13, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 30794536

Predmet zmluvy: Realizácia aktivačnej činnosti v termíne od 02.01.2021 do 31.12.2021. Druh aktivačnej činnosti: A - menšie obecné služby

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 15.12.2020

Datum zverejnenia: 16.12.2020

Dokumenty Pdf Dohoda č.203601275.pdf ( veľkosť: 1 MB, aktualizované: Streda 16. December 2020 07:41 )