Obec Vydrník

Zmluva

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby osvetlenia uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb.

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: Východoslovenská distribučná a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynská 31, 042 91 Košice

IČO dodávateľa: 36599361

Predmet zmluvy: Predmetom tejto zmluvy je aj umožnenie pripojenia prvkov vianočnej výzdoby

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 18.12.2020

Datum zverejnenia: 20.01.2021

Dokumenty Pdf Dodatok č.1.pdf ( veľkosť: 1,9 MB, aktualizované: Piatok 18. December 2020 12:30 )