Obec Vydrník

Zmluva

Poistná zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Adresa dodávateľa: Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

IČO dodávateľa: 31595545

Predmet zmluvy: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštátneho zdravotníckeho zariadenia

Zmluvná cena: 80.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 20.01.2021

Datum zverejnenia: 21.01.2021

Dokumenty Pdf Poistná zmluva.pdf ( veľkosť: 579,5 KB, aktualizované: Štvrtok 21. Január 2021 11:44 )