Obec Vydrník

Zmluva

Zmluva o zriadení vecného bremena 870820 010-1-2020-ZVB

Identifikácia

Číslo zmluvy: 870820 010-1-2020-ZV

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: Železnice Slovenskej republiky

Adresa dodávateľa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava

IČO dodávateľa: 31364501

Predmet zmluvy: Zriadenie vecného bremena pre stavbu "Vydrník SO 06 - Výtlačné potrubie"

Zmluvná cena: 718.43 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 19.01.2021

Datum zverejnenia: 09.02.2021

Dokumenty Pdf Zmluva o zriadení vecného bremena.pdf ( veľkosť: 257,2 KB, aktualizované: Utorok 09. Február 2021 10:35 )