Obec Vydrník

Zmluva

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme hrobového miesta na pohrebisku

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: RNDr. Iveta Sováková

Adresa objednávateľa: Klimkovičova č.33, 040 23 Košice

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Vydrník

Adresa dodávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO dodávateľa: 00326747

Predmet zmluvy: Dodatok k zmluve za HM č.109

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 03.02.2021

Datum zverejnenia: 15.02.2021

Dokumenty Pdf Dodatok č.1.pdf ( veľkosť: 108,3 KB, aktualizované: Pondelok 15. Február 2021 11:14 )