Obec Vydrník

Zmluva

Dodatok č.1 k Zmluve č.205/2019 o prevádzkovaní verejného vodovodu

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: Vak SERVIS, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Kuzmányho 5000/1, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 52110478

Predmet zmluvy: V predmetnej zmluve z dôvodu zmeny v kap. I. Ostatné kapitoly zmluvy ostávajú nezmenené. Kapitola I. Zmluvné strany

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 21.12.2022

Datum zverejnenia: 02.01.2023

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf ZOD VV 205 2019 dodatok 1.pdf ( veľkosť: 60,1 KB, aktualizované: Pondelok 02. Január 2023 08:28 )
Pdf príloha -rozpočet dodatok 2.pdf ( veľkosť: 61,4 KB, aktualizované: Pondelok 02. Január 2023 08:28 )