Obec Vydrník

Zmluva

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní pravidelného a nepravidelného právneho poradenstva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: JUDr. Peter Pompa advokát

Adresa dodávateľa: Kežmarská 9, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 31817891

Predmet zmluvy: Zmeny v číslovaní a zmena IČO

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 05.01.2023

Datum zverejnenia: 05.01.2023

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf DODATOK č. 2.pdf ( veľkosť: 88,2 KB, aktualizované: Štvrtok 05. Január 2023 14:59 )